عوامل موثر در نرخ ارز

021 - 8501
صرافی گاندی

عوامل موثر در نرخ ارز

عوامل موثر در نرخ ارز

نرخ ارز یکی از شاخص‌های مهم در هر کشور است که وضعیت اقتصادی داخلی و جایگاه بین المللی آن کشور را مشخص می‌سازد. اطلاع از عواملی که باعث تغییر آن می‌شود می‌تواند در تصمیم‌گیر‌های اقتصادی بسیار مهم باشد.


  1. نرخ تورم: تغییر در نرخ تورم باعث تغییر در نرخ ارز می‌شود. ارزش ارز کشوری که تورم کم‌تری در آن وجود دارد، بالاتر است. در جایی که نرخ تورم پایین باشد، قیمت کالا و خدمات با سرعت کندتری افزایش می یابد. کشوری با نرخ تورم بالاتر با رکود نرخ ارز مواجه خواهد شد.
  2. نرخ بهره: تغییر در نرخ بهره بر روی ارزش ارز و نرخ دلار تاثیر می‌گذارد. نرخ بهره و نرخ تورم باهم در ارتباط هستند. افزایش نرخ بهره باعث بالا رفتن ارزش نرخ ارز یک کشور می‌شود. چراکه نرخ بهره بیشتر، نرخ بالاتری را برای وام دهندگان فراهم می‌کند. بنابراین سرمایه خارجی بیشتری جذب شده و باعث افزایش نرخ ارز می‌شود.
  3. حساب جاری کشور و تراز پرداخت‌ها: حساب جاری یک کشور، تراز تجارت و جذب سرمایه خارجی آن کشور شامل تعداد کلی معاملاتی که بدهی‌ها، واردات و صادرات را در بر می‌گیرد را بازتاب می‌دهد. کسری حساب جاری یک کشور به خاطر گذاشتن ارز بیشتر در واردات کالا نسبت به ارزی که از طریق فروش صادرات بدست می‌آید، باعث رکود می‌شود. تغییر تراز پرداخت‌ها، نرخ داخلی ارز را دستخوش تغییر قرار می‌دهد.
  4. بدهی‌های دولت: بدهی‌های دولت، عمومی یا ملی است و مالک آن دولت مرکزی می‌باشد. کشوری با بدهی دولتی، سرمایه خارجی کمتری بدست می‌آورد و به سمت تورم پیش می‌رود. اگر در بازار بدهی کشوری پیش بینی شود، سرمایه گذاران خارجی سهام خود را در بازار آزاد می‌فروشند. در نتیجه کاهش نرخ ارز اتفاق می‌افتد.
  5. شرایط تجارت: با توجه به حساب جاری کشور و تراز پرداخت‌ها، شرایط تجارت به معنای نسبت قیمت صادرات به قیمت واردات در یک کشور است. اگر قیمت صادرات یک کشور نسبت به وارداتش افزایش یابد، شرایط تجارت آن کشور بهبود می‌یابد. در نتیجه درآمد افزایش یافته و تقاضا برای ارز یک کشور و ارزش آن نیز افزایش می‌یابد.
  6. ثبات سیاسی و عملکرد اقتصادی: ثبات سیاسی یک کشور و عملکرد اقتصادی آن بر قدرت ارز آن کشور تاثیرگذار است. کشوری با آشفتگی‌های سیاسی کم‌تر، برای جذب سرمایه گذاران خارجی گزینه مناسبی است. بدین ترتیب، افزایش سرمایه خارجی، بهای نرخ داخلی ارز را بالا خواهد برد. در کشوری با ثبات اقتصادی و سیاسی نرخ ارز جایگاه خود را حفظ خواهد کرد اما کشوری با ابهامات سیاسی، دچار رکود در نرخ ارز خواهد شد.
  7. بحران اقتصادی: زمانی که یک کشور بحران اقتصادی را تجربه می‌کند، نرخ بهره آن پایین می‌آید و بدین ترتیب شانس بدست آوردن سرمایه خارجی نیز کاهش می‌یابد. در نتیجه ارز آن کشور ضعیف شده و در مقایسه با سایر کشورها، نرخ ارزش کاهش می‌یابد.
  8. پیش بینی: زمانی که ارزش ارز یک کشور شروع به بالا رفتن می‌کند، تقاضای سرمایه گذاران نیز برای آن ارز بالاتر می‌رود چراکه می‌توانند در آینده‌ای نزدیک سود کسب کنند. در نتیجه ارزش ارز آن کشور افزایش خواهد یافت. با این افزایش، نرخ ارز نیز افزایش می‌یابد.