نرخ ارز ثابت

021 - 8501
صرافی گاندی

نرخ ارز ثابت

نرخ ارز ثابت

نرخ ثابت ارز یا نرخ واحد ارز، بدین معناست که بانک مرکزی نرخ ارز ثابتی را برای واحد پول در مقابل ارزها تعیین می‌کند.


در نظام نرخ ارز ثابت، دولت بر بازار نظارت و کنترل دارد و در صورتی که نرخ ارز در کشور تمایل به افزایش یا کاهش داشته باشد با اخذ تصمیمات و اقدامات متناسب آن را کنترل کرده و نرخ ارز را ثابت نگه می دارد. در نظام نرخ ارز ثابت، نرخ ارز توسط بانک مرکزی تعیین شده و سیاست پولی مطابق با آن تغییر می‌کند.

فواید:

  • نرخ ارز ثابت، ناپایداری و بی‌ثباتی در فعالیت اقتصادی را به حداقل می‌رساند.
  • بانک‌های مرکزی با نرخ ثابت برای ارز خود، می‌تواند در مقابل کشورهای دیگر اعتبار بدست آورند.
  • در سطح اقتصاد خرد، کشورهای توسعه نیافته و با نقدینگی پایین، می‌توانند با استفاده از نظام نرخ ارز ثابت، برای بازار خود، نقدینگی فراهم کنند.
  • نرخ ارز ثابت، می‌تواند نوسانات و بی‌ثباتی در قیمت‌ها را کاهش دهد.
  • با استفاده از نظام نرخ ارز ثابت، ریسک ها و بلاتکلیفی‌هایی که در زمینه فعالیت‌های ارزی وجود دارد، از بین می‌رود.
  • در سیستم نرخ ارز ثابت، نظم خاصی بر سیاست‌ها و قدرت‌های پولی اعمال می‌شود.
  • با نرخ ارز ثابت و واحد، تجارت جهانی و جریان‌های سرمایه بین کشورها تسهیل می‌شود.
  • از آنجایی که سیستم نرخ ارز ثابت، نوسانات موجود در چرخه کسب و کار را تقویت نمی کند، بنابراین گمانه زنی در بازارهای ارزی در این سیستم نسبت به نظام نرخ ارز شناور، بی‌ثباتی کمتری خواهد داشت.
  • نرخ ارز ثابت، نظمی را بر قیمت‌ها درکشورهایی با نرخ تورم بالا اعمال می‌کند، مانند کشورهایی که همواره از نظر تراز پرداخت‌ها و ذخایر کمبود دارند.
  • نرخ ارز ثابت، از کسب در آمد از طریق بدهی‌ها یا هزینه‌های مالی که از بدهی‌ها تامین می‌شود، جلوگیری می‌کند، که باعث جلوگیری از تورم بالا نیز می‌گردد.