نرخ ارز شناور

021 - 8501
صرافی گاندی

نرخ ارز شناور

نرخ ارز شناور

در سیستم نرخ ارز شناور، نرخ ارز می‌تواند متناسب با تغییرات عرضه و تقاضای ارز در بازار، آزادانه بالا و پایین برود. در این سیستم ارزی کنترل و سیاست ثابتی بر نرخ ارز وجود ندارد و بازار به صورت آزادانه نرخ ارز را تعیین می‌کند.


مزایای نرخ ارز شناور

انعطاف پذیری و سازگاری خودکار

در طول زمان، اقتصاد یک کشور ممکن است تغییرات زیادی را در صادرات و واردات تجربه کند که باعث عدم تعادل (مازاد یا کسری) در تراز پرداخت‌ها می‌شود. در نظامی که نرخ ارز شناور دارد، کسری و مازادها در تراز پرداخت‌ها به سمت سازگاری با نرخ ارز پیش می رود که باعث تغییر در قیمت صادرات و واردات در آینده می‌شود. بنابراین صادرات و واردات می‌تواند مجددا سازگار شوند تا تراز پرداخت ها را به سمت تعادل مطلوب حرکت دهد. شوک‌های اقتصادی مانند بحران‌های مالی می‌تواند بارها و بارها اتفاق بیفتد، ولی نظام نرخ ارز شناور می تواند جریان را دوباره تعدیل کند. پس به طور کلی در سیستم شناور نرخ ارز تمامی عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها با تغییر در نرخ ارز به صورت خودکار تصحیح می‌شود.

آزادی در سیاستگذاری

سیاستگذاران در کاهش و یا افزایش نرخ ارز، برای بدست آوردن اهداف مورد نظر خود مانند تحریک پذیری مشاغل و رشد یا کاهش فشار تورم، آزاد هستند.

عدم وجود بحران

در نظام نرخ ارز شناور، تغییرات و در کنار آن سازگاری‌های مداوم، باعث می‌شود عناصر بحران به طور اتوماتیک در روابط بین المللی از بین برود.

نیاز کمتر به ذخایر ارزی

در نظام نرخ ارز شناور به دلیل اینکه هدف و قیمت مشخصی برای نرخ ارز وجود ندارد، بنابراین نیاز کمتری نیز به یک بانک مرکزی که ارزهای خارجی را دخیره کند، وجود دارد.

فرصت کمتر برای سفته بازی

نبود هدف و قمیت مشخص برای نرخ ارز، خطر وجود سفته بازی ارزی را کاهش می‌دهد. سفته بازان سعی می‌کنند به ارزهای ضعیف‌تر حمله کنند. درحالی که دولت در تلاش است تا نرخ ارز را با اصول کلان اقتصادی، ثابت نگه‌دارد.

مدیریت

جیمز میدی معتقد که در شرایط نرخ ارز شناور، دولتمران وسیاستگذاران از اختیار قابل ملاحظه‌ای که دارند، لذت خواهند برد. آن‌ها در دستکاری کردن نرخ ارز به نفع خود بسیار آزاد هستند.