پولشویی

021 - 8501
صرافی گاندی

پولشویی

پولشویی

پولشویی به معنای قانونی نشان دادن درآمدی است که از راه‌های غیرقانونی بدست آمده است.


پولشویی فرآیندی است که در آن سودهایی که از نظر قانونی جرم هستند، به شکلی مشروع جلوه داده می‌شوند. در برخی از سیستم های قانونی و نظارتی، اصطلاح پولشویی با فرم‌های مختلف جرائم مالی و کسب و کار تلفیق شده و برای سوء استفاده‌هایی که در سیستم‌های مالی (شامل اوراق بهادار، ارز، کارت‌های اعتباری و ... ) اتفاق می‌افتد، نیز استفاده می‌شود. همچنین برخی از قوانین ضد پولشویی، پولشویی (منشا پول مشخص نیست) را با تروریسم مالی (که مقصد پول مشکل دارد) تلفیق می‌کنند.

برخی از کشورها پولشویی را مبهم کردن منبع پول، یا در سطح بین‌المللی و یا با استفاده از سیستم‌های مالی که هویتشان مشخص نیست و نمی توان آن‌ها ردیابی کرد، می‌دانند. در برخی دیگر از کشورها پولشویی به معنای پولی است که از فعالیتی که جرم محسوب می‌شود، بدست می‌آید.

به طور کلی پولشویی بدین معناست که درآمد بدست آمده به صورت غیر قانونی را قانونی جلوه دهیم.

پولی که از طریق جرایم مشخصی مانند اخاذی، تجارت غیر قانونی داخلی، قاچاق مواد مخدر، قمار غیر قانونی و ... بدست آمده است، کثیف است. بنابراین برای آنکه قانونی به نظر برسند، نیاز است که پاکسازی شود تا بانک‌ها و موسسات مالی دیگر، بدون هیچ‌ شکی آن را بپذیرند و بدین ترتیب وارد اقتصاد کشور شود. پول می‌تواند از طرق مختلفی شسته شود.

یکی از روش‌های پولشویی:

قرار دادن پول کثیف در یک شرکت یا سیستم‌های مالی، سپس انجام معاملات پیچیده مالی برای پنهان کردن منبع غیر قانونی پول به طوری که در لایه‌های درآمد مشروع قرار گیرد، و بالاخره بدست آوردن درآمدی که با جریان مشروع پول تلفیق می‌شود.

تأثیرات مخرب پولشویی بر اقتصاد:

خروج غیر قانونی سرمایه از کشور، کاهش تقاضای پول، توزیع نابرابر درآمد، آسیب به بخش خصوصی، آسیب به اقتصاد خارجی و ...

امروزه برای مبارزه با پولشویی اقدامات زیادی انجام می‌شود و افراد فعال در همه حوزه‌های مالی همچون بانک‌ها صرافی‌ها و موسسات مالی دیگر برای شناخت صحیح و مبارزه علیه پولشویی باید آموزش‌های لازم را ببینند. صرافی گاندی دوره‌های آموزشی مبارزه با پولشویی را برای پرسنل خود برگزار می‌کند و که در این دوره‌ها، آخرین قوانین و اطلاعات پیرامون پولشویی مطرح می‌شوند.