تاثیر نرخ ارز بر اقتصاد

021 - 8501
صرافی گاندی

تاثیر نرخ ارز بر اقتصاد

تاثیر نرخ ارز بر اقتصاد

نظام ارزی یک کشور که چگونگی تعیین نرخ ارز را مشخص می‌کند، همواره ساختار اقتصادی آن کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. رشد اقتصادی از جمله مسائل مهم در کشورهای در حال توسعه است که نرخ ارز یکی از عوامل تاثیر گذار بر آن می‌باشد


یکی از عواملی که مشخص می‌کند نرخ ارز بر رشد اقتصادی تاثیر دارد یا خیر، میزان توسعه یافتگی بازارهای مالی در آن کشور است. با توجه به تحقیقات انجام شده، هرچقدر که بازارهای مالی یک کشور توسعه یافته تر باشند، نوسانات نرخ ارز، تاثیر کمتری بر رشد اقتصادی آن کشور داشته است. و اگر بازار مالی توسعه نیافته باشد نوسان در نرخ ارز باعث اختلال در رشد اقتصادی یک کشور می‌شود.

نرخ ارز متغیری است که ارتباط مستقیم با اقتصاد خارجی یک کشور دارد و در رشد یا رکود اقتصاد خارجی بسیار تعیین کننده است. چرا که تغییر در نرخ ارز، در بخش تجارت خارجی تغییر ایجاد می‌کند. حال اگر این تغییرات مطابق با سیاست‌های صحیح ارزی نباشد، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، اثر منفی بر رشد اقتصادی کشور و اختلال در روابط اقتصادی بین المللی خواهد داشت.

نوسانات نرخ ارز روند پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و تخصیص بهینه منابع را با اختلال مواجه می‌کند. باعث ایجاد شرایطی نامطمئن برای مبادلات بین‌المللی، کاهش تجارت و... نیز می‌شود.

افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول داخلی کشور، باعث می‌شود که قیمت کالاهای صادراتی کاهش و قیمت کالاهی وارداتی افزایش یابد. در این شرایط اگر نسبت واردات به صادرات بیشتر باشد درآمد واقعی کشور کاهش می‎یابد.

افزایش نرخ ارز همچنین باعث کاهش صادرات کالاهای غیر نفتی و افزایش مخارج خانوارها می‌شود. در مقابل واردات کالاها در کشورهای توسعه یافته نسبت به نوسانات نرخ ارز تاثیر زیادی ندارد.