دلایل افزایش نرخ ارز

021 - 8501
صرافی گاندی

دلایل افزایش نرخ ارز

دلایل افزایش نرخ ارز

در چند روز اخیر شاهد نوسانات شدید نرخ ارز بوده‌ایم که این امر می‌تواند به دلایل مختلفی رخ بدهد.


از جمله شرایطی که باعث جهش نرخ ارز در این چند روز شد، سخنان ترامپ و واکنش او به برجام بود. این تحرکات سیاسی باعث تغییر کوتاه مدت نرخ ارز می‌شود و موقتی است. بانک مرکزی باید در این شرایط سیاست‌های ضربه گیر و تعادل گر اتخاذ کند.

افزایش تقاضای مردم برای ارز نیز یکی دیگر از دلایل افزایش نرخ ارز است. برای مثال نزدیک شدن به ایام اربعین تقاضا برای ارز افزایش می یابد. در اینماقع بانک مرکزی با تزریق ارز، باید سعی در ایجاد تعادل  ثبات کند.

در دولت یازدهم و دوازدهم به طور کلی سه دیدگاه برای افزایش نرخ ارز وجود دارد: دیدگاه اول افازیش نرخ ارز جهت رشد و توسعه صادرات و یکسان سازی نرخ ارز، دیدگاه دوم تعدیل نرخ ارز به صورت تدریجی و مناسب با قدرت خرید مردم، دیدگاه سوم همگرایی نرخ ارز در بازار با نرخ ارز رسمی.

باید توجه داشت که با هر دیدگاه و یا به هر دلیلی که نرخ ارز افزایش یابد، اگرچه بانک ارز با تزریق ارز تعادل را برقرار می کند ولی نرخ ارز مبنای جدیدی می یابد. برای مثال نرخ ارز دلار از 3700 می شود 4100 و با سیاست های تعادلی کاهش می یابد ولی دیگر هرگز زیر 4000 تومان نخواهد آمد و بدین ترتیب مبنای نرخ ارز از این به بعد 4000 تومان می‌شود.