کاهش نرخ ارز با شروع سال میلادی

021 - 8501
صرافی گاندی

کاهش نرخ ارز با شروع سال میلادی

کاهش نرخ ارز با شروع سال میلادی

قسمتی از افزایش نرخ ارز به خاطر نزدیک شدن به سال جدید میلادی است و بعد از آن کاهش نرخ ارز اتفاق می‌افتد.


رئیس بانک مرکزی، ولی الله سیف معتقد است گرانی نرخ ارز به دلیل  قرار گرفتن در انتهای پایان سال میلادی است و این روند طبیعی است و هرسال در اواخر سال میلادی فشارهایی بر روی بازار ارز وجود دارد که باعث افزایش نرخ ارز می‌شود ولی بعد از آن نرخ ارز کاهش می‌یابد.

او می‌گوید یکی از مباحث اساسی در بازار اقتصادی بازار ارز و سکه است که به باقی بخش های اقتصادی نیز تاثیر می‌گذارد و بانک مرکزی همواره در حال نظارت بر این بخش است. نرخ ارز از ثبات خوبی برخوردار است که تحت تاثیر هیچ هیجانی قرار نمی گیرد و با ثبات دارد به راه خود ادامه می دهد.

وی معتقد است نرخ طلا تغییری نکرده و کاملا از بازارها و نرخ جهانی طلا تبعیت می‌کند. اما بین قیمت طلا و سکه یک حبابی ایجاد شده است که با سیاست‌های مختلفی که در پیش گرفته شده، از جمله حراج سکه توسط بانک کارگشایی، در حال کنترل و از بین بردن حباب هستیم.