نرخ ارز در بخشنامه بودجه 97

021 - 8501
صرافی گاندی

نرخ ارز در بخشنامه بودجه 97

نرخ ارز در بخشنامه بودجه 97

یکی از مفاهیم مهمی که در بودجه سال 97 به آن توجه می شود نرخ ارز به ویژه دلار است. افزایش 3.5 درصد نرخ ارز یکی از مسائلی است که در برنامه ششم بودجه بیان شده است.


برای سال آینده دو پیش بینی در رابطه با نرخ ارز وجود دارد. یکی واقعی سازی و یکسان سازی نرخ ارز و دیگری تعدیل نرخ ارز با شیبی ملایم است. تلاش‌ها برای یکسان سازی نرخ ارز همچنان ادامه خواهد یافت و در کنار آن تعدیل نرخ ارز با شیبی ملایم ادامه می‌یابد. در بخشنامه بودجه سال 97، با توجه به محدود بودن نوسانات بهای نفت و کاهش رشد صادرات نفتی، افزایش نرخ ارز نسبت به سال‌های گذشته بیشتر خواهد بود تا شکاف بین نرخ ارز بودجه و قیمت تعادلی کاهش یابد. در این بخشنامه افزایش حقوق کارمندان 5% پیش بینی شده است که نشان می‌دهد دولت کاهش تورم را در دستور کار خود قرار داده است. شعار دولت نیز در بودجه سال 1397، «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال‌زا و ضد فقر» است.