روند نرخ ارز برخلاف پیش بینی برجام

021 - 8501
صرافی گاندی

روند نرخ ارز برخلاف پیش بینی برجام

روند نرخ ارز برخلاف پیش بینی برجام

روند نرخ ارز، برخلاف آنچه با تصویب برجام انتظار می‌رفت، در حال افزایش است.


با توجه به برجام و لغو تحریم‌ها انتظار می‌رفت که تورم کاهش یافته و عرضه ارز در کشور بیشتر شود و بدین ترتیب نرخ ارز کاهش یابد. همچنین همانطور که می‌دانیم کاهش تورم همیشه باید با افزایش قدرت پول یک کشور همراه شود. اما همانطور که مسئولان اذعان دارند، نرخ تورم یک رقمی شده و کاهش داشته است پس بنابریان باید پول ملی ما نیز تقویت می‌شد و نرخ ارز کاهش می‌یافت، اما برعکس شد. با افزایش نرخ ارز به صورت روزانه واردات در کشور نیز گران شده و بدین ترتیب تورم نیز بالا خواهد رفت. افزایش نرخ ارز در واردات و رشد تورم تاثیر بسزایی دارد.

یکی از دلایل افزایش نرخ ارز که البته انکار می‌شود، این است که دولت می‌خواهد کسری بودجه خود را تامین کند، یعنی به جای چاپ پول که با تورم زیادی همراه است، نرخ ارز را افزایش دهد چرا که نرخ تورمی که به همراه خواهد داشت، کمتر است. اما باید دانست که این افزایش نرخ ارز، دستاورد این دولت که نرخ تورم تک رقمی است را دچار مشکل می‌کند.