تاثیر نرخ ارز بر صادرات و واردات

021 - 8501
صرافی گاندی

تاثیر نرخ ارز بر صادرات و واردات

تاثیر نرخ ارز بر صادرات و واردات

تغییرات نرخ ارز همواره بر تجارت و صادرات و واردات تاثیر مثبت داشته است.


فرهاد نوری مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت در رابطه با تاثیر تغییرات و نوسانات نرخ ارز در صادرات کالاهای نفتی می‌گوید: بررسی تاثیرات نرخ ارز بر روی صادرات کالاهای غیر نفتی نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز با افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی همراه بوده است و همواره این دو با هم همبستگی مستقیم داشته‌اند. اما این مورد در مواردی صدق می‌کند که افزایش نرخ ارز به صورت طبیعی و قابل پیش بینی بالا رود و در مواقعی که نرخ ارز با شوک‌های ناگهانی همراه بوده است این رابطه معکوس شده و نرخ صادرات نه تنها کاهش یافته، بلکه منفی هم شده است، که یکی از دلایل عمده آن افزایش هزینه‌های ناشی از واردات در زمان کوتاه است.