راه اندازی سیستم ATM

021 - 8501
صرافی گاندی

راه اندازی سیستم ATM

راه اندازی سیستم ATM

سیستم ATM صرافی گاندی راه اندازی شد


جهت رفاه حال مشتریان محترم، تسهیل در ارائه خدمات مالی، سرعت در ارائه خدمات خرید و فروش و همچنین نقل و انتقالات بین بانکی با رعایت شرایط تعریف شده، دستگاه ATM در صرافی گاندی نصب و راه اندازی شد.