شهادت

021 - 8501
صرافی گاندی

شهادت

شهادت

شهادت حضرت فاطمه (س)


شهادت حضرت فاطمه (س) را بر عموم مسلمانان جهان تسلیت عرض می نماییم .