رحلت و شهادت

021 - 8501
صرافی گاندی

رحلت و شهادت

رحلت و شهادت

تسلیت و عزاداری


رحلت پیامبر اسلام حضرت محمد (ص ) و شهادت امام حسن محتبی (ع) و شهادت امام رضا  (ع ) بر عموم مسلمانان تسلیت باد .