تاسوعا و عاشورای حسینی

021 - 8501
صرافی گاندی

تاسوعا و عاشورای حسینی

تاسوعا و عاشورای حسینی

تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت و تعزیت باد.


بدین وسیله صرافی گاندی فرا رسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی را به همه مسلمین تسلیت و تعزیت عرض می‌دارد.