قوانین و مقررات

021 - 8501
صرافی گاندی

قوانین و مقررات

قوانین و مقرارت مرتبط با خدمات ارزی

 • این صرافی موظف به شناسایی مشتریان حقوقی و حقیقی در کلیه معاملات خود می‌باشد.
 • مشتریان موظف به شمارش وجه نقد خود پس از تحویل از صندوقدار می‌باشند. بعد از خروج از صرافی، صرافی هیچگونه مسئولیتی نمی‌پذیرد.
 • مبنای نرخ معامله ارز، قیمت نمایش داده شده بر روی تابلو اعلام نرخ ارز صرافی در آن لحظه می‌باشد.
 • صرافی مکلف به تحویل فاکتور به مشتری و نیز مشتری موظف به امضاء به نشانه تایید فاکتور در قسمت مربوطه می‌باشد.
 • این صرافی مجاز به خرید و فروش بر اساس نرخ اعلام شده است. با توجه به نوسانات نرخ ارز، معاملات به صورت حضوری و مبنای محاسبه ( تابلو اعلام نرخ ارز) در صرافی است. اعلام تلفنی و آنلاین نرخ ارز صرفا بابت اطلاع‌رسانی به مشتریان است.

 

طریقه دریافت وجه

 

اشتراک حقیقی:

 • واریز بانک: در صورت پرداخت از طریق فیش بانکی واریز کننده وجه و شخص دارای اشتراک می‌بایست یکی باشد و مبلغ در وجه یکی از حساب‌های شرکت تضامنی حاجی ابول لو و شرکاء باشد در غیر این صورت صرافی هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
 • از طریق دستگاه پوز: کارت عابر بانک می‌بایست به نام شخص دارای اشتراک باشد.

 

اشتراک حقوقی:

 • واریز بانک: در صورت پرداخت از طریق فیش بانکی واریز کننده وجه و شرکت دارای اشتراک می‌بایست یکی باشد و مبلغ در وجه یکی از حساب‌های شرکت تضامنی حاجی ابول لو و شرکاء باشد، در غیر این صورت شرکت هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
 • از طریق دستگاه پوز: شخصی که دارای حق امضا در آخرین روزنامه رسمی می‌باشد.
 • چنانچه شرکت تمایل به انجام امور خود از طریق نماینده یا وکیل داشته باشد، معرفی‌نامه ایشان در سربرگ شرکت و امضاء شخص دارای حق امضاء در آخرین روزنامه رسمی الزامی است.

 

طریقه پرداخت وجه

 • صرافی مکلف به صدور چک و یا واریز وجه ریالی بابت معامله خرید به نام شخص فروشنده می‌باشد.