واحد های مرتبط

021 - 8501
صرافی گاندی

واحد های مرتبط

واحدهای مرتبط با خدمات حواله ارزی

جهت شفاف سازی، اطلاع رسانی و دسترسی سریع‌تر مشتریان محترم به واحدهای پاسخگو، در رابطه با درخواست خود، واحدهای مرتبط به شرح زیر می‌باشند:

  • مدیریت: اطلاعات و مشاوره مورد نیاز انجام معاملات حواله ارزی

  • واحد حواله ارزی: در اختیار قرار دادن اطلاعات مورد نیاز مشتری در مورد نحوه انجام امور حواله ارزی و نرخ حواله در صرافی از طریق مسئول و کارشناس حواله ارزی  

  • واحد حسابداری: نحوه پرداخت وجه و دریافت شماره حساب‌های شرکت تضامنی و صدور فاکتور و اطلاعات حسابداری توسط حسابدار ریالی و کل

  • واحد پشتیبانی: پیگیری حواله ارزی انجام شده در صرافی از طریق مسئولان پشتیبانی حواله ارزی 

  • واحد کیفیت: ثبت و پیگیری شکایات‌، پیشنهادات و انتقادات مرتبط با فرآیند و خدمات صرافی و مشتریان و همچنین پیگیری روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها 

  • واحد IT: اطلاعات مربوط به سایت و آدرس‌های الکترونیکی صرافی، از طریق مسئول IT

 

جهت آشنایی با نحوه پاسخگویی به مشتریان (داخلی پرسنل) برای خدمات صرافی به لینک زیر مراجعه فرمایید:

پاسخگویی به مشتریان صرافی گاندی