گالری نقره گاندی به خیابان فرشــــته، پاســـــاژ فرشته تغییر مکان یافت.

ظروف نقره ترکیبی به ظروفی گفته می‌شود که قسمتی از آن نقره و قسمت دیگر آن بنا به سلیقه سازنده مواد دیگری باشد.


نقره گاندی با توجه به سلایق مشتریان خود، ظروف ترکیبی از نقره با کریستال، جام آینه، سنگهای قیمتی نظیر فیروزه، عقیق و یا مروارید عرضه کرده است. اما جالب است بدانید که در قسمت نقره این ظروف از صنعت ریخته گری استفاده شده که برای ساخت انواع مجسمه، زه و یا گل استفاده می‌شود.