گالری نقره گاندی به خیابان فرشــــته، پاســـــاژ فرشته تغییر مکان یافت.

سلسه ساسانیان یکی از مقتدرترین حکومت‌های تاریخ ایران است که از سال 224 شروع شد و تا 651 میلادی ادامه داشت. ساسانیان در حدود 4 قرن حکومت خود تاثیر زیادی در فرهنگ و هنر ایرانیان گذاشته‌اند.


از جمله هنرهای ساسانیان، فلز کاری بود که عمده آن شامل ساخت ظروف نقره می‌شد. این ظروف بخش مهمی از هنر درباری دوره ساسانیان بود که علاوه بر جنبه مصرفی در دربار جنبه تزییناتی هم داشتند. ظروف نقره به دلیل ظرافت و هنری که در آن‌ها به کار رفته بود در خارج از مرزهای ایران نیز مورد توجه بودند، به طوری که تعداد زیادی از ظروف نقره مربوط به آن دوره در روسیه شرقی کشف شدند.

امروزه تعداد زیادی از آن‌ها در دسترس نیستند، به دلیل جنگ‌هایی که در ایران روی داده است و با آمدن اعراب به ایران تعداد زیادی از ظروف نقره به غارت رفتند و یا برای ساخت سکه ذوب شدند. تنها حدود صد ظرف نقره از دوره ساسانیان در موزه‌های دنیا وجود دارد که بیشتر آن‌ها در موزه آرمیتاژ لنینگراد در روسیه نگهداری می‌شوند. یکی از نمونه‌های معروف ظروف نقره زمان ساسانیان، جام نقره خسرو پرویز است که در کتابخانه ملی پاریس نگهداری می‌شود.

در اواخر دوره ساسانی ساخت ظروف نقره بسیار متداول و مشهور بود به‌طوری که حتی مردم عادی نیز با فلزات دیگر مثل برنز و ... به ساخت ظروف می‌پرداختند. برخی از ظروف نقره آن زمان زر اندود بودند و نقوش روی آن‌ها را از طلا می‌ساختند. در آن زمان عقیده بر این بود که ساخت ظروف نقره سبب اعتبار یک خانواده می‌شود.

ظروف نقره دوره ساسانیان شامل کاسه، بشقاب، تنگ، گلدان، مجسمه و ... می‌شد که نقوش روی آن‌ها بیشنر شکوه سلطنتی داشتند. بدین معنا که مراسم تاجگذاری، مراسم‌های مذهبی و یا بزم‌های درباری، صحنه‌هاي شکار و ... بر روی بیشتر ظروف نقره آن دوران حکاکی می‌شدند.

ساخت ظروف نقره آن زمان نیز به طرق مختلف همچون چکش‌کاري، ریخته‌گری، ساخت ظروف نقره آستردار، کنده کاری بر روی بدنه و ... انجام می‌شد.