گالری نقره گاندی به خیابان فرشــــته، پاســـــاژ فرشته تغییر مکان یافت.

صنعت استخراج نقره همانند صنعت کشاورزی بسیار کهن و قدیمی است و همواره بر نیروی کار و ماشین متمرکز بوده است.


فرآیند استخراج نقره درطول قرن‌ها با توجه به تقاضای بازار تغییراتی کرده است. در گذشته شرکت‌های استخراج از معادن تنها از دانش جغرافیایی برای حساب کردن هزینه‌های کل یک پروژه کامل استفاده می‌کردند. اما شرکت‌های استخراج امروزی از یک سری تکنولوژی‌های نرم اقزاری پیشرفته برای همه مراحل کار استفاده می‌کنند. برای مثال نرم افزار برآورد ساخت و ساز، تا به وسیله آن بتوانند با حفظ کیفیت در طول کار، هزینه‌ها را به حداقل برسانند.

آموزش افراد جدید و وارد کردن نوآوری و تکنولوژی‌های پیشرفته برای رشد صنعت نقره بسیار سرمایه‌بر است. توسعه مجدد صنعت نقره و ساخت زیر ساخت‌هایی که برای پاسخ به تقاضاهای بازار نیاز است، به سال‌ها زمان نیاز دارد و منابع مالی زیادی را نیز می‌طلبد.

برای کار استخراج از معادن باید حتما یک نقشه راه بررسی و آنالیز شده که در آن سودها و ضررها به‌خوبی بیان شده باشد و همچنین تصویری مشخص از ریسک‌هایی که ممکن است در حین کار صورت گیرد، وجود داشته باشد.

با توجه مکان معادن نقره، شیوه استخراجی که استفاده می‌شود متفاوت است و به همین ترتیب موقعیت و مکان معدن نقره هزینه‌های استخراج شامل نیروی کار، مواد و ابزار را مشخص می‌کند.

اگر نقره در سطح زمین باشد و به اصطلاح معدن سطحی باشد، استخراج روباز انجام می‌شود.در این روش، ممکن است مس موجود در سنگ معدنی از بین برود و لایه نقره نمایان شود.

در مقابل، اگر نقره در زیر زمین باشد از روش استخراج زیر زمینی استفاده می‌شود و به کندن و تونل زدن در زیر زمین نیاز است که این روش نیاز به هزینه و برنامه ریزی بیشتر دارد.