گالری نقره گاندی به خیابان فرشــــته، پاســـــاژ فرشته تغییر مکان یافت.

جای کارد و چنگال برجسته

  • کد کالا: 301075
  • وزن: 359.1 g
  • ابعاد: ارتفاع 7 cm - قطر بزرگ 20 cm - قطر کوچک 8 cm
  • عیار نقره: 900
  • برند: نقره گاندی
  • قیمت: 18,673,000 ریال