گالری نقره گاندی به خیابان فرشــــته، پاســـــاژ فرشته تغییر مکان یافت.

گزخوری گرد و مشبک

  • کد کالا: 301061
  • وزن: 703.9
  • ابعاد: ارتفاع 15 cm - قطر 19 cm
  • عیار نقره: 900
  • برند: نقره گاندی
  • قیمت: 4,080,000 ریال