گالری نقره گاندی به خیابان فرشــــته، پاســـــاژ فرشته تغییر مکان یافت.

سفید طرح گل 01

  • کد کالا: 300491
  • وزن: 323.1 g
  • ابعاد: 14-34 cm
  • عیار نقره: 84
  • برند: نقره گاندی
  • قیمت: 11,308,500 ریال
  • قیمت فروش ویژه: 10.016.100 ریال