گالری نقره گاندی به خیابان فرشــــته، پاســـــاژ فرشته تغییر مکان یافت.

سفید طرح گل 01

  • کد کالا: 300876
  • وزن: 1247.3 g
  • ابعاد: 32-9 cm
  • عیار نقره: 84
  • برند: نقره گاندی
  • قیمت: 43,655,500 ریال
  • قیمت فروش ویژه: 39.419.000 ریال