نظرسنجی / شکایات

021 - 8501
صرافی گاندی

نظرسنجی / شکایات

در صورت تمایل به ثبت شکایات خواهشمند است به لینک ثبت شکایت استفاده نمایید.

این نظرسنجی به منظور ارزیابی رضایتمندی شما از خدمات صرافی گاندی صورت می پذیرد و هدف از آن شناخت نقاط قوت و ضعف صرافی گاندی در ارائه بهتر خدمات می باشد.
دلیل مراجعه به صرافی گاندی:
سوالات نظرسنجینظرات، پیشنهادات
مشخصات مشتریدر صورت تمایل جهت رسیدگی به نظرات و پیشنهادات یا شما، نام و شماره تماس خود را وارد نمایید.
Captcha image