قوانین و مقررات ارزی

021 - 8501
صرافی گاندی

قوانین و مقررات ارزی

قوانین و مقرارت مرتبط با خدمات ارزی

این صرافی موظف به شناسایی مشتریان حقوقی و حقیقی در کلیه معاملات خود می‌باشد.
مشتریان موظف به شمارش وجه نقد خود پس از تحویل از صندوقدار می‌باشند. بعد از خروج از صرافی، صرافی هیچگونه مسئولیتی نمی‌پذیرد.
مبنای نرخ معامله ارز، قیمت نمایش داده شده بر روی تابلو اعلام نرخ ارز صرافی در آن لحظه می‌باشد.
صرافی مکلف به تحویل فاکتور به مشتری و نیز مشتری موظف به امضاء به نشانه تایید فاکتور در قسمت مربوطه می‌باشد.
این صرافی مجاز به خرید و فروش بر اساس نرخ اعلام شده است. با توجه به نوسانات نرخ ارز، معاملات به صورت حضوری و مبنای محاسبه ( تابلو اعلام نرخ ارز) در صرافی است. اعلام تلفنی و آنلاین نرخ ارز صرفا بابت اطلاع‌رسانی به مشتریان است.

طریقه دریافت وجه

اشتراک حقیقی:

واریز بانک: در صورت پرداخت از طریق فیش بانکی واریز کننده وجه و شخص دارای اشتراک می‌بایست یکی باشد و مبلغ در وجه یکی از حساب‌های شرکت تضامنی حاجی ابول لو و شرکاء باشد در غیر این صورت صرافی هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
از طریق دستگاه پوز: کارت عابر بانک می‌بایست به نام شخص دارای اشتراک باشد.

اشتراک حقوقی:

واریز بانک: در صورت پرداخت از طریق فیش بانکی واریز کننده وجه و شرکت دارای اشتراک می‌بایست یکی باشد و مبلغ در وجه یکی از حساب‌های شرکت تضامنی حاجی ابول لو و شرکاء باشد، در غیر این صورت شرکت هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
از طریق دستگاه پوز: شخصی که دارای حق امضا در آخرین روزنامه رسمی می‌باشد.
چنانچه شرکت تمایل به انجام امور خود از طریق نماینده یا وکیل داشته باشد، معرفی‌نامه ایشان در سربرگ شرکت و امضاء شخص دارای حق امضاء در آخرین روزنامه رسمی الزامی است.

طریقه پرداخت وجه

صرافی مکلف به صدور چک و یا واریز وجه ریالی بابت معامله خرید به نام شخص فروشنده می‌باشد.