خدمات حواله ارزی

021 - 8501
صرافی گاندی

خدمات حواله ارزی

برای انجام خدمات حواله ارزی خود با صرافی گاندی همراه شوید.

انواع حواله ارزی

ارسال ارز به حساب فرد یا شرکتی دیگر ...

واحد های مرتبط با حواله ارزی

واحدهای مرتبط با خدمات حواله ارزی ...

قوانین و مقررات حواله ارزی

قوانین و مقررات مرتبط با حواله ارزی ...

جستجوی آنلاین حواله ارزی

سایت های معتبر برای جستجوی حواله ارزی ...

حواله ارزی دستور پرداختي است از جانب مشتري که به موجب آن وجهی به حساب ذینفع در بانک یا موسسه دیگر واریز می‌شود. اگر حواله ارزی در بانك‌های داخل كشور باشد، حواله ارزی داخلي و اگر در بانکی در خارج از کشور باشد حواله ارزی خارجي گفته مي‌شود.

با توجه به نقش اساسی و بزرگی که حواله ارزی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند، صرافی گاندی بر اساس بخشنامه‌های ارزی بانک مرکزی، انواع نقل و انتقالات حواله ارزی از داخل کشور به خارج و حواله‎های وارد شده از خارج را برای مشتریان در اسرع وقت انجام می‌دهد.

برخی از خدمات صرافی گاندی در زمینه حواله ارزی:

ارسال سریع حواله ارزی به سایر کشورها

ارسال حواله ارزی به بانک‌های داخلی

ارائه مشاوره در خصوص خدمات حواله ارزی

دریافت حواله‌ ارزی وارده از کشورهای مختلف به ایران

دریافت حواله ارزی از بانک‌های داخلی

صدور حواله ارزی داخلی

ارسال و دریافت حواله ارزی از طریق سیستم جهانی سوئیفت

صدور حواله ارزی با تامین ارز توسط مشتری و تکمیل فرم تقاضای صدور حواله ارزی و در نهایت پرداخت هزینه‌های بانکی بر اساس کارمزد خدمات ارزی، انجام می‌گیرد.

برای دریافت و صدور حواله ارزی خود با صرافی گاندی در ارتباط باشید. برای ارتباط به لینک پاسخگویی به مشتریان صرافی گاندی مراجعه کنید.