جستجوی آنلاین حواله ارزی

021 - 8501
صرافی گاندی

جستجوی آنلاین حواله ارزی

سایت های معتبر برای جستجوی حواله ارزی

به منظور راهنمایی شما مشتریان صرافی گاندی، جهت سرعت بخشیدن و صحت اطلاعات بانکی امور حواله ارزی، لینک‌های زیر در اختیارتان قرار داده شده است:

 SWIFT: این سایت برای بررسی کردن swift code استفاده می‌شود. زمانیکه در قسمت search، سویفت مورد نظر را تایپ می‌کنید، پس از جستجو، سوئیفت و نام بانک نمایش داده می‌شود.

 IBAN: این سایت برای بررسی کردن Iban استفاده می‌شود. زمانیکه Iban مورد نظر را در قسمت مربوطه وارد می‌کنید، صحت کارکترهای موجود را از نظر صحیح بودن و تعداد آن‌ها، کنترل  کرده و Iban  آن را به صورت پیغام نمایش می‌دهد. 

Routing: دراین سایت زمانیکه Routing را در قسمت search وارد می‌کنید، اسم بانک مرتبط با Routing مورد نظر را نمایش می‌دهد.